In Sight er en del av verdens største nettverk av uavhengige mediebyråer – Local Planet.

In Sight er en del av verdens største nettverk av uavhengige mediebyråer – Local Planet.

In Sight AS er ​det norske benet i det internasjonale byrånettverket Local planet. Dette er et verdensomspennende nettverk av uavhengige byråer bestående av totalt 54 byråer i 67 markeder. ​Grupperingen har samlet ca. 12 MRD USD i omsetning i 2018.  Dette gjør det til verdens største nettverk av uavhengige byråer. Local Planet kan i 2019 markere 3 års jubileum hvor vi kan skilte med nye markeder både i Sør-Amerika og Asia. Gjennom Local Planet dekker vi hele Norden og er tungt representert i Europeiske markeder gjennom store mediebyråer som Pilot AG i Tyskland, The 7Stars i England/UK, i tillegg til store byråer i Italia, Frankrike, Spania, Østerrike for å nevne noen.

Local Planet representerer byråer som er 100 % transparente i sin forretningsmodell, har stort engasjement ​overfor ​kunder og fagområder, og ​har smidighet og problemløsning som sitt varemerke. Vi er ikke et nettverk med høye grunnkostnader og kompleks drift, noe som gjør oss svært konkurransedyktige.

 I hvert enkelt marked er byråene ​i Local planet byråer som består av gründere og ansatte som har ​vært med på å bygge opp sterke kompetansedrevne miljøer. Disse byråene og deres virksomhet representerer med dette en særegenhet i byråverden. Nettverket gjør at vi jobber med og får erfaring med ​å håndtere flere internasjonale kunder, deling av innsikt og erfaringer med våre søsterbyråer i andre land. Dette ​gjør In Sight til et byrå som kontinuerlig kan tilby våre kunder de mest fremoverrettede løsningene for å bygge sin business videre.