LANSERING AV FLEX DIGITALT UTENDORS 2. 0

LANSERING AV FLEX DIGITALT UTENDORS 2. 0

Den 9 oktober lanserte utendørselskapet Clear Channel sin neste versjon av digitalt utendørs, som kort kan oppsummeres som generasjon 2.0 innenfor fleksibelt og dynamisk kjøp av kampanjer på de digitale utendørskjermene. Det digitale varelageret på utendørs har blitt vel utbygget og etablert de 10 siste årene og i dag kan vi snakke om at den digitale utendørs kanalen kan bidra til nasjonal dekning gjennom nettverk utbygd på kjøpesentre og på viktige kollektivarenaer.

I dag kjøpes de digitale utendørsnettverkene hovedsakelig med kampanjevisning fra mandag til søndag med en 10 eller 5 sekunders spot som går i loop med 6 eller 12 andre annonsører.

Å fravike denne tradisjonelle måten å kjøpe digitalt utendørs på har også vært fullt mulig tidligere , men i mindre grad benyttet. Men det kan forhåpentligvis Clear Channel sin lansering og satsning endre på. Målet for denne type kampanjer kan ligge i og utnytte kanalens fleksible egenskaper bedre med tanke på tidsstyring på dag eller tid på døgnet, endring av budskap, live streaming, kontinuerlig oppdatering av materiell, visning etter vær og trafikk eller andre relevante parametere for den aktuelle kampanjen.

Fleksibiliteten og automatiseringen av de digitale utendørskampanjene og det mulighetsrommet det gir kan eksemplifiseres ved at vi styrer kampanjen gjennom en ønsket frekvens, eller visninger. Budskapet kan for eksempel styres ved at de kun vises i morgenrushet. For Narvesen kan dette utnyttes ved å vise spotter for rykende fersk kaffe til morgentrøtte tryner på T-banen hvor det aldri er langt til nærmeste Narvesen kiosk. Det kan også styres opp mot nærhet til REMA sine butikker, med ulike dagstilbud eller «Nå er det ferskt Lam i butikken». For Synsam sin del kan de styre de digitale utendørs kampanjene med tilbud på Solbriller når sola steker og det er kort vei til nærmeste Synsam butikk.

Du kan tenkte deg den digitale utendørskampanjen som en del av den programmatiske kampanjen hvor du blant annet kan styre kampanjen opp mot ønsket antall visninger, geografisk nedslagsfelt, ønsket frekvens eller SOV. Digital utendørs (DOOH) gir altså muligheten i mye større grad skreddersøm og tilpasning i henhold til målsetningen med kampanjen og dette kan by på mange spennende løsninger og ikke minst kreativt bruk av den digitale utendørs kanalen enn det vi ser i dag.

Med mulighet til å styrke kampanjen med hensyn til konteksten, og styre kampanjene automatisk og i sanntid. Tilgangen på data gir også rom for å i større grad gjøre optimaliseringer og etterrapportering av kampanjene.

Digital utendørs 2.0 skal gå live den 5 November og vi ser frem til å se hvilke muligheter og løsninger som vil utnytte disse mulighetene til fulle.