THE INTERNET OF THINGS – DIGITALISERING AV DEN «TRADISJONELLE KANALEN» UTENDØRS

THE INTERNET OF THINGS – DIGITALISERING AV DEN «TRADISJONELLE KANALEN» UTENDØRS

Analogt, digitalt.. eller begge deler? Utendørs omtales ofte i samme moment som print, DM og tradisjonelle kanaler, i motsetning til nye kanaler. Men hva betyr egentlig det?

Er de «Nye» kanalene de digitale kanalene? Eller er det slik at de «Nye» kanalene gir nytt liv og nye bruksområder for de tradisjonelle kanalene? Gjennom ny teknologi ligger det mange mulighet klare til å gripes. Men hva er det egentlig som gjør kanaler som utendørs digitale, er det ikke bare er teknikken som er digital?

Online er noe vi ER

Om utendørsannonsering på digitale flater hører hjemme hos digitalavdelingen, utendørsavdelingen eller printavdelingen hos medie- og reklamebyråene  er et unødvendig spørsmål. Vi vil si de hører hjemme hos alle. Digitalt er noe som omfavner oss alle. Online er noe vi ER, vi er connected 24/7. Så hvorfor tenker medier og byråer print, nett, utendørs, søk, magasin, tv, radio som separate deler i en organisasjon?

Fra et forbrukerståsted konsumeres medier fortløpende. Mannen i gata tenker ikke over om det budskapet han blir eksponert for på en Adshel eller på mobilen er planlagt av en digitalrådgiver eller en printrådgiver. Mediene konsumeres uavhengig av plattform. Derfor mener vi at utendørs som kanal også er en del av den digitale hverdagen. Om kampanjen er på en analog eller digital flate er irrelevant så lenge budskapet blir oppfattet av forbrukeren. Offline driver online-trafikk, dette ser vi eksempler på hele tiden. Det kommer stadig nye løsninger som muliggjør nye former for målretting, tilpasning av kreativt materiell og mulighet for å drive online-trafikk og salg. Dersom man lykkes i å skape engasjement hos målgruppen, så skjer dette som oftest digitalt – twittermeldinger, facebook-kommentarer, delinger, hashtags på Instagram eller i andre sosiale medier. En kampanje som kommuniseres analogt kan få en viral spreding – og da er digitale medier med på å spre budskapet likevel. 

Er programmatic synonymt med rådgiveres død?

De største aktørene for utendørsreklame er i prosess for å få automatisert salg av sine digitale flater, Dette er enkelt i den forstand at rådgivere, planleggere og annonsører lett kan kjøpe plass på flatene, men dersom man ikke benytter utendørsrådgiverne står man i fare for å gå glipp av viktig kunnskap og erfaringer for å planlegge gode og effektive kampanjer. Fordelen ved å kjøpe de digitale flatene programmatisk fra et mediebyråperspektiv, er at man kan styre kampanjer underveis og optimere i realtid. Det gjør det mye enklere å endre budskap sent en lørdag fordi vi kan gå utenom en del ledd.

Utendørs til nye høyder

Utendørs er som kjent ikke en målbar kanal på høyde med displayannonsering på nett. Det måles ikke klikk, visninger og konverteringer her. Ny teknologi åpner likevel for nye muligheter, og iBeacons inntog i markedet gjør det mulig å få til retargeting på digitale utendørsflater. Dette er en dings som kan merke om nettopp DU nærmer deg en digital flate. Ved å kombinere denne teknologien, som aktiveres i APP’er, kan man skreddersy annonsering slik man kan på nett, med targeting og retargeting.

Du kan oppfordre til en digital handling, men du kan også komme langt med litt flaks

Ny teknologi, utbredelse av smartphones og effekten av at vi alle er online muliggjør en større utbredelse og spredning av kampanjer enn tidligere. Dette også utover landegrenser. Slike effekter er mulig å planlegge og oppfordre til, men det handler også om timing og en liten dose flaks. Ta for eksempel caset fra Clear Channel og lansering av flyselskapet Emirates i Norge. Her har Sheik Abzayed besøkt Oslo og blitt veldig stolt over å se hjembyen sin på et leskur og dermed delt dette bildet på Instagram:

Bildet har nå 25.700 likes og 670 kommentarer. Viral spredning i Emiratene av en utendørskampanje i lille Norge. 

Et definisjonsspørsmål 

Digitalt er et begrep som ikke kan defineres. Vi har forsøkt å finne en god definisjon på dette – uten hell. Grunnen til dette mener vi er rimelig enkel – fordi digitalt er en del av alt og ikke må sees på som en separat aktivitet i medieplanen. Spørsmålet blir da om vi bør slutte og prate om digitalt som eget fagområde, og helt enkelt prate om strategi?

Hilde Karlsen Medierådgiver In Sight AS