EIERSIDEN I THUMBAD AS

EIERSIDEN I THUMBAD AS

IN SIGHT AS GÅR INN PÅ EIERSIDEN I THUMBAD AS
OG STYRKER SEG DIGITALT

ThumbAd tilbyr programmatisk annonsering som en tjeneste direkte til annonsører, og ble etablert i 2012. Selskapet har de siste årene tatt en tydelig posisjon som en åpen, transparent og uavhengig Tradingdesk. Selskapet er i leveranser i hele Norden for en rekke annonsører i ulike bransjer.

Selskapet tok tidlig en posisjon som en uavhengig og transparent Tradingdesk, og valgte som et ledd i det å terminere sine samarbeidsavtaler med de tradisjonelle mediebyråene.

“Vi ville med det kutte fordyrende mellomledd, redusere pris og styrke resultatoppnåelse for våre annonsører” sier Tor Olav Haugen, co-founder og daglig leder i ThumbAd.

Vi ønsket In Sight som vår strategiske nye partner og aksjonær fordi selskapet har et veldig likt verdiforslag og forretningsmodell som det ThumbAd har, for kjøp av tradisjonelle medier. Sammen utgjør vi et helnorsk eiet miljø. Vi vil fortsette å distrupte mediebransjen ved å være billigere, og mer handlekraftige for å bedre annonsørers resultatoppnåelse. Vi vil tydelig differensiere oss fra de internasjonale Mediebyråene, og spille på lag med annonsørene. In Sight viderefører sine leveranser på digitale tjenester med sin egen interne desk, mens ThumbAd er et uavhengig alternativ som utelukkende har fokus på programmatisk annonsering.

“Våre felles kunder oppnår fordeler ved at vi samler alle tjenester under ett tak. ThumbAd er en spydspiss for programmatisk annonsering, og vil nå enkelt koble på In Sights fullservice tjenester for kjøp av TV, radio, utendørs, print, DM, SoMe, samt SEO, Content og web produksjon via samarbeidet med Omega Media. På den måten får våre felles kunder bedre strategisk overblikk over sin annonsering, bedre resultatoppnåelse og ikke minst mer for sine medieinvesteringer” sier adm. direktør Geir Kjærnes i In Sight AS.

Selskapene vil samlokaliseres i Stortingsgaten 22. Der vil vi etablere et møtested for positiv verdiutvikling for eksisterende og nye kunder som vil mer! Mer innsikt, mer kompetanse og mer forretningsforståelse for bedre resultatoppnåelse. Vi har kaffen klar! 

Mer informasjon:

In Sight AS | Geir Kjærnes (Founder & CEO) | geir@in-sight.no

ThumbAd AS | Tor Olav Haugen (co-founder & CEO) | torolav@thumbad.com