Oppfølging/Rapportering

Underveis i kampanjen er det viktig å følge med på responsen
og gjøre forløpende evaluering av kampanjen. Vi bruker verktøyet AdForm for å tracke alt av digitale kampanjer i tillegg til Google Analytics eller andre relevante verktøy. Vi får også utført annonsekontroll via Nielsen, for å enkelt kunne oppdage avvik i plassering av annonsene.

Etter endt kampanje tilbyr vi etterkontroll og etterrapportering via eksterne analysebyråer som blant annet Opinion.