Medieformidling

Våre rådgivere og planleggere følger hele prosessen med kampanjen fra A til Å. ..
Du har derfor en fast kontaktperson hos In Sight, som hjelper deg i alle ledd i markedsføringen. I formidlingen inngår all dialog med mediene, booking, materielloversendelse, tracking, oppfølging og etterrapportering/evaluering.In Sight bruker programmet Marathon fra Kalin Setterberg i mesteparten av formidlingen.