Medieforhandlinger

Når den overordnede mediestrategien er lagt, setter vi oss gjerne ned med
annonsør og evt reklamebyrå for å se nærmere på valg av mediekanaler for de enkelte kampanjene. Gjennom kunnskap, erfaring og nettverk velger vi den påstanden at vi har de forhandlingsmuskler og den erfaring og kunnskap som gjør oss i stand til å tilby våre kunder den medieplanen som er best tilpasset de enkelte kampanjers mål.