In Sight hevdet seg på Mediaforum

In Sight hevdet seg på Mediaforum

 På Mediaforum i helgen vant Radio Norge prisen for Beste Mediekanal 2015 med Shell 7/11 caset ”Verdensrekord i Bilvask”

In Sight har vært involvert fra start og var sentral i valg av mediepartner og gjennomføring av konsept fra A-Å i tett samarbeid med Nordic Arena og Radio Norge.

Juryens begrunnelse lyder som følger:  Radio Norge viser med dette caset at de fullt ut har skjønt kundens utfordringer.
Et strålende eksempel på at mediet har løftet ideen.

Nedenfor følger en casebeskrivelse:

Problemstilling og målsetting
Gjennom 2014 opplevde Shell 7-Eleven en tilbakegang i antall vaskede biler. Hovedutfordringen var å snu denne trenden og skape en vekst.

Nordic Arena sammen med 7-eleven, ønsket å markere dagen med å sette verdensrekord i bilvask. Den gamle rekorden var på 6 277 vaskede biler i løpet av 8 timer.

Bilvask er et av de viktigste produktene til Shell/ 7-Eleven.

Utfordringene lå i å nå bredt ut og skape engasjement med et budsjett på 300.000 kr.

Nøkkelinnsikt og Strategi
Analyser viser at radio er en kanaler som er overrepresentert blant personer som disponerer bil.

Med utgangspunkt i det beskjedne mediebudsjettet, var radio en kanal som passet bra – både med tanke på målgruppe, deknings- og frekvenspotensial. For å skape størst engasjement laget In Sight og Radio Norge i samarbeid med Nordic Arena et redaksjonelt konsept som skulle være det bærende i kampanjen sammen med den kommersielle kampanjen. I tillegg ble det lagt en strategi for å spre kampanjen i sosiale medier – med Facebook som hovedkanal.

Medieidè og aktivering av idè
Valget ble å inngå et samarbeid med Radio Norge og deres program Morgenklubben.

22.september lanserte Geir Schau, på liveradio i Morgenklubben, at han ønsket å ta verdensrekord i bilvask sammen med Shell/ 7-eleven. I ukene som fulgte snakket Geir om verdensrekorden på radio. Tidspunktet for verdensrekordforsøket ble lagt til 7.november kl. 11 til 19 (7-Eleven dagen).

84 Shell/ 7-Eleven stasjoner i hele Norge ble involvert og skulle være med å bidra.

Gjennom flere poster på Facebook, som ble sponset, oppnådde man svært mange visninger og kampanjen skapte et svært høyt engasjement på Facebook. Vi gjennomførte også målrettede sponsede innlegg der vi blant annet lagde et innlegg på polsk rettet mot polakker bosatt i Norge.

En konkurranse på Facebook og Instagram med #bilkvask, bidro til høy oppmerksomhet.

I tillegg ble rekorden omtalt i mange medier.

Resultater
VERDENSREKORD
Den nye verdensrekorden i bilvask lyder på 9.748 biler. Slo den gamle rekorden med 3.471 biler. Verdensrekorden ble omtalt i artikler i over 70 lokal- og riksmedier.

BILVASK
I perioden etter verdensrekordforsøket klarte Shell 7-Eleven å øke salget av antall bilvask med 12%, noe som kunden beskriver som» særdeles bra». Målsetningen var en vekst på 10%.

MOT
Reitan Convenience lovet å donere 25 kroner per bil som ble vasket i løpet av perioden, til MOT, og dersom man nådde rekorden ville beløpet bli doblet. 500 000 kroner ble donert til MOT.

Shell_logo.svgd5D6Y5d