In Sight | Cookie policy & Personvernerklæring
347834
page-template-default,page,page-id-347834,cookies-not-set,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Cookie policy & Personvernerklæring

Opplysninger som samles inn via våre nettsider
Som en viktig del av arbeidet med å lage best mulig funksjonalitet og videreutvikle nettstedet, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.
En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

Behandling av personopplysninger i In Sight Communications
In Sight Communications er leverandør av tjenester tilknyttet medierådgivning og mediekjøp. Personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av at personopplysninger vi mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger vi mottar. Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer.

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Hva slags informasjon vi samler inn og hvorfor vi gjør det
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.in-sight.no

Kunde- og leverandøropplysninger
Er du kunde hos oss, behandler vi personopplysninger tilknyttet kontaktinformasjon. Dette omhandler navn på kontaktpersoner i bedriften, epostadresser og telefonnumre. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke, for å kunne oppfylle en avtale eller etter en interessavveining (GDPR art 6 nr 1 bokstav a, b, c og f). Annonsør-kunder overfører data fra sine kunder over til oss, hvor In Sight AS da er databehandler. Dette kan for eksempel være CRM-baser. Ved benyttelse av våre tjenester er det våre kunder som er behandlingsansvarlige og som er pliktige til å informere om sin behandling av personopplysninger. In Sight AS benytter underleverandører (databehandlere) for innsamling, lagring, informasjonshåndtering samt digitale annonsekjøp. Disse leverandørene behandler data på våre og våre kunders vegne etter våre instrukser samt i henhold til norsk og europeisk lovgivning.

Personaladministrasjon
Følgende personopplysninger behandles: personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, cv, attester og referanser. Behandlingen av disse personopplysningene er nødvendig for å kunne oppfylle arbeidsavtalen eller behandle søknader i en rekrutteringsprosess (GDPR art 6 nr 1 bokstav a, b og c og art 9 nr 2 bokstav a og b).

Besvare henvendelser som kommer til oss
Følgende personopplysninger behandles: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg eller basert på en interesseavveining (GDPR art 6 nr 1 a, b og f). Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies)
Informasjon om bruk av hjemmesiden vår in-sight.no behandles i samsvar med vår cookie-erklæring, som du finner her. Ved benyttelse av våre digitale tjenester er det våre kunder som er behandlingsansvarlige og som er pliktige til å informere om sin behandling av personopplysninger.

På oppdrag fra våre kunder vil vi benytte underleverandører som benytter informasjonskapsler for å målrette digital annonsering. Informasjonskapsler inneholder informasjon om IP-adresse og browser-historikk, hva slags enhet som benyttes og operativsystem.

  • Våre underleverandører benytter IP-adresser til å samle informasjon om geografisk plassering. IP-adresser anonymiseres så raskt det er mulig ved innhenting, og det er ikke mulig for In Sight eller våre underleverandører å finne informasjon om opprinnelig IP-adresse. Geografisk plassering er basert på land og kommune.
  • Våre underleverandører benytter browser historikk til å kategorisere interesser og anta kjønn og alder. Denne informasjonen er basert på informasjonskapsler. Dette betyr for eksempel at en person som besøker nettsider kategorisert som «fotball» kan kategoriseres til å være interessert i fotball, og at en bruker som besøker nettsider skreddersydd for kvinner i en gitt alder antas å være kvinne innen gitt alderssegment. Interesse, kjønn og alder er med andre ord basert på sannsynlighetsmodeller, In Sight AS eller våre underleverandører har ikke informasjon om brukeren faktisk er mann/kvinne, alder eller om brukeren faktisk er interessert i for eksempel fotball.
  • In Sight AS og våre underleverandører benytter også browser-historikk i forbindelse med besøk på våre kunders nettsider. Vi benytter piksler og informasjonskapsler for å samle informasjon om en bruker har besøkt nettsiden, samt hvordan brukeren benyttet nettsiden (eksempelvis om brukeren har gjennomført et kjøp). Browser-historikk benyttes i markedsføringsøyemed for å skreddersy annonser og målrette digitale annonser til brukere dette kan være relevant for. Det er viktig å påpeke at browser-historikk ikke kan spores tilbake til enkeltindivider.

 

Utlevering av personopplysninger til andre og lagringtid
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Vi minner om at Ved benyttelse av våre digitale tjenester er det våre kunder som er behandlingsansvarlige og som er pliktige til å informere om sin behandling av personopplysninger. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med oss på kontakt@in-sight.no